måndag 10 augusti 2009

Gotlänsk väderleksraport


Jag måste också skriva om Gotlänsk väderrapportering. Den är som följer på bilden , ett snöre hängande och följande instruktioner:
Snöret lodrätt .......Lungt väder
Snöret fladdrar......Blåsigt
Snöret vågrätt......Kuling
Snöret torrt......tort vädet
Snöret blött......blött väder
Snöret styvt......frostväder
Snöret osynligt.....Dimma
Snöret zig - zag.....åska
Snöret borta....Storm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar